HAMK 5G Start – nopea netti Hämeeseen

5G Start on Hämeenlinnan kaupungin ja Hämeen liiton (Euroopan aluekehitysrahaston kautta) rahoittama hanke. Tavoitteena onkäynnistää 5G tutkimus- ja kehitystyö Hämeen ammattikorkeakoulussa johon myös Mustialan Campus kuuluu.

5g-teknologian nopeiden internetyhteyksien arvioidaan mahdollistavan tulevaisuudessa monia uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja palveluinnovaatioita.

Puhutaan jopa neljännestä teollisesta vallankumouksesta.

Tärkeää on että myös alueet suurkaupunkien ulkopuolella pysyvät mukana tässä kehityksessä. Muun muassa maataloudessa tehokasta kaistaa vaativille älykkäille ratkaisuille kuten esineiden internetille on suurta tarvetta.

5G Start liittyy kiinteästi uuden asuinalueen, Hämeenlinnan Asemarannan kehittämiseen. Asemaranta toimii pilottialueena 5G:n potentiaalin kehittämisessä.

Elisan 5G verkko laajeni kesällä 2020 Hämeenlinnaan, Myllymäen, Kaurialan ja keskustan alueille, ja kattavuus laajenee edelleen jatkossa. Oman verkon tilannetta voi tilannetta voi kokeilla nettinopeus-testin avulla.

Kysyntä ja verkon hyödyntäminen kasvaa myös yksityishenkilöiden keskuudessa. Heikkoutena on kuitenkin kantama, joten tukiasemat on yhdistettävä paikallisesti valokuituun.

Julkaistu
Kategoria(t): Koulutus

Mustiala Campus

Mustiala is an environment with a long history, but it is also a modern educational institution. Mustiala boasts 175 years of continuous learning.

The education is organized by Häme Vocational Institute (Hami) and Häme University of Applied Sciences (HAMK).

Mustiala is HAMK’s oldest campus, and about 400 students study there. They graduate as Agrologists of Rural Industries. Hami, on the other hand, teaches a bachelor’s degree in agriculture and beekeeping.

The teaching farm has 185 hectares of arable land and grows a variety of cereals, legumes and grass. Production is moving to organic.

The new teaching cowshed was completed in 2015.

Education and research is practiced in cooperation with Luke (Natural Resources Institute Finland).

Julkaistu
Kategoria(t): Koulutus

Opiskelu Mustialassa

Vaikka Mustiala on historiallinen ympäristö, on se myös edelleen toimiva, moderni oppilaitos. Opetus on jatkunut yhtäjaksoisesti 175 vuotta.

Koulutusta järjestävät Hämeen ammatti-instituutti (Hami) ja Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK).

Mustiala on HAMKin vanhin kampus, ja siellä opiskelee noin 400 opiskelijaa. Heistä valmistuu maaseutuelinkeinojen Agrologeja. Hami puolestaan kouluttaa maatalouden perustutkintoa sekä mehiläistarhausta.

Opetusmaatilalla on peltoa 185 hehtaaria ja siellä kasvaa monipuolisesti erilaisia viljoja, palkokasveja sekä nurmea. Tuotannossa ollaan siirtymässä luomuun.

Uusi opetusnavetta valmistui vuonna 2015.

Yhteistyötä tehdään LUKE:n kanssa.

Julkaistu
Kategoria(t): Koulutus